Nechtová protetika

V živote sa Vám môže prihodiť množstvo nepríjemných vecí, medzi ktoré patrí i zlezenie nechtu následkom úrazu, či pri športe. Necht môže vyrastať zdeformovaný alebo zostavá zakrpatený a nerastie ďalej. Riešením je nechtová protetika, ktorá dokáže necht doplniť do pôvodnej dĺžky a zabezpečiť tak i estetický vzhľad, popri zdravotnom. Necht sa môže potom normálne ošetrovať, strihať, či pilovať. Na nechtovú náhradu sa môže naniesť i gél, géllak či klasický lak na nechty.

Nechtová protetika sa robí pri:

  • traumatickom poškodení nechtovej platničky (tj. následkom úrazu - náraz spredu, sústavný tlak topánky, pád predmetu alebo stúpenie na necht),
  • genetických alebo iných poruchách rastu nechtov
  • strate častí nechtu (následkom onychomykózy)
  • štiepení a strhnutí platničky nechtu
  • onychoschisis - klasická lámavosť a štiepenie nechtov ako dočasný stav
  • hlbokom zarastaní nechtu, po jeho vybratí, aby nezarástol nechtový val